Har vi et driftsikkert strømnett?

Har vi et driftsikkert strømnett?

Konkurranseutsetting, manglende bestillerkompetanse, og økonomisk press truer nettselskapenes forsyningssikkerhet og kan gi store økonomiske konsekvenser. Erfaringen viser at selskapets innkjøpsordninger har for stort fokus på kostnader og mindre på kvalitet, fordi dette krever teknisk kompetanse og erfaring.

Mangel på bestillerkompetanse

Generelt sett har nettselskapene opp gjennom årene i for liten grad stilt krav til dokumentasjon av komponentenes egenskaper.  På grunn av nettselskapenes økonomiske press, utsetting av entreprenør og ingeniørtjenester, så har en fått en utfordring med å opprettholde sin bestillerkompetanse.

 

Vedlikeholdsfelle

Erfaringen er at selskapenes innkjøpsordninger har for stort fokus på kostnader og mindre på kvalitet, fordi dette krever teknisk kompetanse og erfaring.  Med mangel på teknisk kunnskap er det vanskelig å stille de rette kravene, og hvis man ikke søker hjelp hos de som har denne kompetansen, så er det lett å gå i en framtidig økonomisk vedlikeholdsfelle. I beste fall har seriøse entreprenører og leverandører den nødvendige kunnskapen og kan gi råd, men disse presses også på pris, og derfor har vi en stadig økende grad av mer ukjente leverandører av varer og tjenester.  Vi ser også at en del gode produkter som ved produksjon tilfredsstiller normens krav, endrer egenskapene under transport og montasje.

 

Store økonomiske konsekvenser

Opp gjennom åra har vi på eget initiativ testet produkter hvor mange har vist seg å ikke holde det som er lovet. I de fleste tilfellene kommer vi først inn etter at en stor sluttbruker har stilt krav til dokumentasjon eller at det etter kort tid har oppstått feil eller svikt. Først etter å ha avklart årsaken vet man sikkert om det er nettselskapet, konsulent, produsent /leverandør eller entreprenør som har gjort en feil. De økonomiske konsekvensene har i enkelte tilfeller blitt store.

 

Bransjeansvar

Det er et bransjeansvar, hvor nettselskapene må ta initiativ til å gjøre noe med utfordringene man står ovenfor.

Man er nødt til å ha en materiell portal, hvor utstyrsleverandører har mulighet til å legge inn sine artikler, med tilhørende nødvendig teknisk underlag.

Man har en tilsvarende løsning idag, EFObasen, men her har ikke leverandører mulighet til å legge inn relevant underlag.  På en slik materiellportal må også utstyrsleverandører ha mulighet til å laste opp egne testrapporter på sine produkt, og først når produktet er ihht. alle gjeldene standarder vil produktet bli godkjent som et produkt nettselskapene kan kjøpe inn. For å forsikre seg om at komponentene ikke endrer egenskaper underveis, må man også lage til en stikkprøvekontroll hvor et lite parti av komponenter blir testet. Istedenfor at alle nettselskap skal teste hver for seg, burde nettselskapene å gå sammen om en slik materiellportal, og stikkprøvekontroll. Dette vil være den rimeligste måten å kvalitetssikre komponenter, ivareta bestillerkompetansen, og dele kunnskap mellom e-verk.

Kunder & referanser

REN
Hallingkonsult AS
Vattenfall AB
Ringeriks Kraft Nett
Hafslund Nett
Hallingdal Kraftnett
Hemsedal Energi KF
Eidsiva Nett AS
Bjerke Nettbygg AS

Hva kan vi bistå med?

Nysgjerrig på hva vi kan hjelpe deg med? Kontakt oss via kontaktskjemaet og vi vil komme tilbake til deg.