Prosjektering

Et driftssikkert strømnett forutsetter et godt forarbeid. Vi kan bistå i alle ledd av linjeprosjekteringen.

Vi i Elektroutvikling kan bidra i startfasen med innmåling og utarbeidelse av terrengprofil. Vi kan utarbeide terrengprofil fra laserdata. Dersom det allerede foreligger en eldre terrengprofil, kan vi isteden digitalisere den slik at en slipper kostnadene med innmåling av linjetraseen på nytt. Vi kan også måle inn linjetraseen med GPS ute i felt. Terrengprofilen vi utarbeider kan legges inn i prosjekteringsverktøyet netLIN.

Ved bruk av netLIN kan vi utføre line- og masteberegninger og utarbeide en komplett linjeprofil. Denne kan vi også supplere med CAD-tegninger, og komplett materialliste om ønskelig. Vi vil da utarbeide et komplett dokument med detaljert spesifikasjon over materialer, utforming, dimensjonering, fremstilling og montasje.

Kunder & referanser

REN
Hallingkonsult AS
Vattenfall AB
Ringeriks Kraft Nett
Hafslund Nett
Hallingdal Kraftnett
Hemsedal Energi KF
Eidsiva Nett AS
Bjerke Nettbygg AS

Hva kan vi bistå med?

Nysgjerrig på hva vi kan hjelpe deg med? Kontakt oss via kontaktskjemaet og vi vil komme tilbake til deg.